Jak można stać się taksówkarzem oraz jakiego rodzaju istnieją wymagania?

Posted on 28/01/2022 7:41am

Założenie swej firmy w branży taksówkowej w niektórych przypadkach może okazać się całkiem niezłym sposobem na biznes. Transportowanie różnych osób przy pomocy taxi jest to działalność zarobkowa, polegającą na transportowaniu ludzi za pieniądze za pomocą samochodu osobowego w wyznaczone przez te osoby miejsca.


Cena za przejazd ustalana jest przeważnie na podstawie stawek za 1 km.
złom
Author: Rolf Brecher
Source: http://www.flickr.com


Taksi musi być przeznaczona do przewożenia ludzi nie więcej jednak niż 9-ciu podróżnych łącznie z kierującym. Taksówkarz jest zobligowany do wożenia również bagażu swych pasażerów. Kandydat na taksówkarza musi spełniać wiele wymogów. Powinien mieć ukończone 21 lat i mieć prawo jazdy kategorii B. Powinien także posiadać odpowiednie zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych oraz zdrowotnych do pracy. Wymagane jest też zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu transportu drogowego albo musi mieć właściwe pismo, które będzie potwierdzało to, że przez przynajmniej pięć lat działał jako kierowca.

Ciekawi Cię ten artykuł? Jeśli tak, to odwiedź źródło (https://aristar.pl/najwazniejsze-kryteria-wyboru-chodnikow-do-samochodu/) a odkryjesz tam ciekawe informacje, które na długi czas zapadną Ci w pamięć.

Kandydat na taksówkarza musi posiadać tytuł prawny umożliwiający dysponowanie pojazdem.


Najbardziej istotne wymagania, które stawiane są przedsiębiorcom występującym o licencję, to wymagania dotyczące posiadania właściwej reputacji. Jeżeli jednak kandydat na taksówkarza spełniał będzie wszystkie powyższe wymogi, powinien jeszcze otrzymać właściwą licencję. Przedstawiciele gminy, która posiada przynajmniej 100 000 mieszkańców, mogą dodatkowo wymagać od biznesmena właściwego zaświadczenia o skończeniu szkolenia tyczącego się transportu drogowego taksówką.
Orzeczenie to musi być potwierdzone zdanym egzaminem, który będzie potwierdzał znajomość topografii miasta oraz znajomość regulacji prawnych prawa lokalnego. Kandydat na taksówkarza ma prawo wybrać jakikolwiek rodzaj firmy oprócz spółki partnerskiej.

Tags: prezent, moc, pracy